LAİK-BİLİMSEL PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI

11 Şubat 2017

Laik-Bilimsel Eğitim Platformu’nun değerli katılımcıları, Sayın Basın Mensupları,

Ülkemizin 5 sivil toplum örgütünün (ÇYDD, ADD, ÇEV, İKKB, KAD ) Başkanlarının çağrısı ile bir araya gelmiş olan 25 eğitim kuruluşu, hangi amaçla bir Platform oluşturdu kısaca açıklamaya çalışacağım.

Son 15 yılda laik-bilimsel eğitimden verilen ödünler; Cumhuriyet değerlerinin her geçen gün biraz daha aşındırılması; uzun zamandır “tehlikenin farkında olan” biz eğitimcileri, bu konuda ayrı ayrı savaşım vermek yerine, güçlerimizi ve deneyimlerimizi birleştirerek savaşım vermek noktasına getirdiği için, buradayız.

Toplumsal geriliğin ve yoksulluğun beslediği olumsuz bir ortamda irticai örgütlenmelere karşı hiçbir önlem almayan; bilimi önemsemeyen; ihtiyaçları karşılayamayan; sürekli Bakan ve sistem değiştiren bir iktidarla “Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği ne olacak?” kaygısını derinden yaşadığımız için buradayız.

Değerli Basın mensupları,

Bu Platformun amacı hiç kuşku yok ki Cumhuriyet Aydınlanması’nın temel değerlerini (ki bunlar aynı zamanda vazgeçilemez evrensel değerlerdir) korkmadan, bıkıp usanmadan savunmaya devam etmektir. Yani, çağdaş-laik-bilimsel eğitim ortak paydasında sonuna kadar direnmektir.

Biz iktidara ve kamuoyuna şu mesajı iletmek istiyoruz: Çağdaş–laik-bilimsel eğitimden asla vazgeçmeyeceğiz.

Daha 90’lı yıllarda tek başlarına iktidar oldukları zaman, Milli Eğitimin hedeflerini milletin, inancına, tarihine ve dünya görüşüne göre belirleyeceklerini söyleyen ;

Bütün bilgi dallarının ilahiyatçılar ve diğer ulema tarafından tepeden tırnağa inceleneceğini dile getiren;
Fizik,Kimya,Biyoloji ve Astronominin hem toplumumuzun dünya görüşü ile hem de din derslerinde verilen bilgilerle çeliştiğini öne süren bir zihniyet, şimdi iktidardadır.

Ama biz, çocuklarımızın özgür düşünceli bireyler olacak yerde, biat kültürünün kurbanları olmalarına izin vermeyeceğiz.

Yeni nesli daha ana-okulundan başlayarak dinsel formasyonla “dizayn etmek” isteyen zihniyete karşı çağdaş dünyanın çağdaş eğitim normlarını sunan bir program ve stratejiyi oluşturmak üzere bir araya geldik.

Biz, PİSA’ da Türkiye’nin matematik-fen ve okuma alanlarında ilk 40’a bile girememesinin;

Okullaşma oranının giderek düşmesinin;

6-13 yaş grubunda 652 bin çocuğun okul dışında olmasının; ayrıca 190 bin çocuğun okulu terk etmiş bulunmasının;

On binlerce öğretmenin ve yüzlerce akademisyenin açığa alınmasının;

Seçkin ve başarılı okullarımıza “Proje Okulu” adı altında yapılan sinsi saldırının;

Sorun yumağı haline gelmiş bulunan müfredat programlarının;

VE Tüm okullarımızın giderek İmam hatipleştirilmek istenmesinin acısını derinden yaşadığımız ve gelecekte doğacak vahim sonuçları öngördüğümüz için buradayız.

Yolumuz açık ve aydınlık olsun!

Prof.Dr.Necla Arat
Kadın Araştırmaları Derneği Başkanı