BİZ KİMİZ

Kadın Araştırmaları Derneği (KAD), 1989 `da İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni desteklemek üzere önce Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Derneği adı altında kurulmuş ve bu Merkez ile işbirliği içinde kadınlara yönelik çok sayıda etkinlik gerçekleştirmiştir.

Daha sonra Merkez’den bağımsız hale gelerek 1990 yılında Kadın Araştırmaları Derneği adını almıştır. Derneğin Kurucuları: Prof.Dr.Necla Arat, Prof.Dr.Aysel Çelikel, Prof.Dr.Türkan Saylan, Gülsevil Erdem, Birnur Özümert, Sibel Asna, Taylan Keser ve Tuna Erdem’dir.

Kadın Araştırmaları Derneği’nin kuruluş amacı, Tüzüğün 2. Maddesinde belirtildiği üzere: “Eğitim,kültür,hukuk,siyaset ve sağlık alanlarında kadınlara ilişkin bilimsel araştırma ve kültürel programlar hazırlamak, Atatürk İlke ve Devrimleri ile kazanılmış olan hakları korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda yurt çapında eğitim yapılmasına çalışmaktır.”

KAD, bu amaca yönelik çalışmalarını 27 yıldır sürdürmektedir. Kasım 2016’da Olağan Genel Kurul Toplantısını yapan KAD’ın yeni Yönetim Kurulu’na Necla Arat (Başkan), Figen Atılgan (Başkan yardımcısı), Zehra İsmet Gürmeriç (Yazman), Behice Çapın (Sayman), Gülsevil Erdem,Türkan Balkeser, Sevgi Erdem, Filiz Özdemir ve Deniz Banoğlu Üye olarak seçilmişlerdir.

2016 Yönetim Kurulu

Kadın Araştırmaları Derneği, ülkemizde çok sayıda kadın araştırma kurumunun oluşmasına ve Anadolu Kız çocuklarına yönelik Burs Programlarının başlatılmasına öncülük etmiştir.
Kız Öğrenci Burs Programını kesintisiz olarak sürdüren KAD, aynı zamanda İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği’nin (İKKB) kurucu derneği olup diğer illerimizde bu türden Birlikler oluşturulmasında ve kadın kuruluşları arasındaki dayanışmanın yaygınlaşmasında da etkili olmuştur.