LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI, PANELE ÇAĞRI VE PANEL PROGRAMI

Son 15 yılda laik-bilimsel eğitimden verilen ödünler, Cumhuriyet değerlerinin her geçen gün biraz daha aşındırılması, uzun zamandır “tehlikenin farkında olan” ve eğitimle ilgilenen sivil toplum örgütlerinin bir araya getirdi. Beş sivil toplum örgütünün başkanlarının çağrısı ile bir araya gelen 25 sivil toplum kuruluşu, “Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu” adıyla bir platform oluşturdu.

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu, kuruluş gerekçelerini ve gündemlerindeki öncelikli sorunlar konusundaki görüşlerini bir basın toplantısı ve panelle kamuoyuna açıklayacak.

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu Koordinasyon Kurulu

Prof. Dr. Aysel Çelikel
ÇYDD Genel Başkanı

Tansel Çölaşan
ADD Genel Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Altınel
ÇEV Başkanı

Prof. Dr. Necla Arat
KAD Başkanı

Av. Nazan Moroğlu
İKBB Başkanı

Tarih: 11 Şubat 2017
Saat: 10:30 – 13:30
Yer: İstanbul / İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri

PROGRAM

10:30 – 11:00 Kayıt
11:00 – 11:15 Açılış Konuşması: Prof. Dr. Aysel Çelikel / Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
11:15 – 11:30 Basın Açıklamasının Okunması: Prof. Dr. Necla Arat / Kadın Araştırmaları Derneği (KAD)
11:30 – 13:30 Panel

BİRİNCİ OTURUM
Yöneten: Av. Nazan Moroğlu / İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKBB)

 • 4+4+4 Sisteminin Sonuçları: Nazım Mutlu / Ulusal Eğitim Derneği (UED)
 • MEB’in Yeni Müfredat Taslağına Genel Bakış: Mehmet Balık / Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ)
 • MEB’in Yeni Müfredat Programı Taslağı: Kâmuran Karaca / Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN)
 • Ders Programları ve Din Dersleri: Prof. Dr. Dilek Gözütok / Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD)
 • Liseye Geçiş Sınavı (TEOG) ve İmam Hatipler: Ömer Yılmaz – Begüm Doğan / Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der)
 • “Proje Okul” AKP İktidarının Lise Projesi: Canan Kuralay / Proje Okulları İnisiyatifi
 • Türkiye Maarif Vakfı Kanunu: Prof. Dr. Güler Yalçın / Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KAVEG)

İKİNCİ OTURUM
Yöneten: Gülsün Kaya / Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

 • Ulusal, Uluslararası Sınav Sonuçları ve Eğitimde Nitelik: Prof. Dr. Kemal Kocabaş / Yeni Kuşak Köy Enstitülerini Derneği (YKKED)
 • Devlet Eliyle Dinselleşme: Kâmuran Karaca / Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN)
 • Okul Öncesi Eğitimi: Mehmet Balık / Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ)
 • Ders Kitapları ve Okullarda Dağıtılan Kitaplar: Prof. Dr. Dilek Gözütok / Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD)
 • Okullarda Yapılan Törenler: Selçuk İşcan / Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED)
 • Yurtlar ve Pansiyonlar: Yasemin Zeytinoğlu / Sosyal Haklar Derneği
 • Veliler Ne İstiyor? Metin Erdoğdu / Öğrenci Veli Derneği (Veli-der)