OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
KADIN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 13.30`da derneğimizin merkezi Tarık Zafer Tunaya Sok No 14 Bilge Apt D7 Gümüşsuyu İstanbul adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Kasım 2022 Cumartesi günü aynı gündem, yer ve zamanda nisapsız olarak yapılacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış ve yoklama
2- Başkanlık Divanı oluşturulması ve Divan`a toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı`nın okunması
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve onaylanması
5- Mali raporun okunması ve onaylanması
6- Denetim raporunun okunması ve onaylanması
7- Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası
8- Tahmini bütçenin okunması ve onaylanması
9- Yönetim ve Denetim Kurullarının (asil ve yedek) seçimi
10- Öneriler ve dilekler
11- Kapanış